שוקולד לב חלב מקס ברנר, שוקולד מתנה

פחית לב חלב עם קוקוס